Eefdes Markebier

De brouwers van de Markebier Brouwerij in Eefde streven er naar om een beperkt aantal “vaste” en authentieke Eefdese bieren te gaan te brouwen.
Daarnaast blijven de brouwers experimenteren met andere biersoorten. Bestaande biersoorten, maar ook bijzondere of zelfs buitenissige soorten.

Marken

Vrijwel alle bieren die de brouwers kwalitatief voldoende achten, hebben in de naam een verwijzing uit het feit dat het huidige dorp Eefde, als gemeenschap is ontstaan uit een vijftal Middeleeuwse Marken.  De Marke was een eerste bestuursvorm van bewoners, in een leefgebied, wat zaken ging regelen in het algemeen belang voor bijvoorbeeld het aanleggen van dijken bij de IJssel; het ontginnen van hoogveen gebieden; het aanleggen van wegen en afwateringen als sloten en graven en het beweiden van de algemene gronden en heide gebieden.

De marken waar het huidige Eefde uit is ontstaan, zijn: Aevede, Angeren, Eschede, Wulfare of het Wolfeler en ’t Risselt.

Origineel en authentiek lokaal bier

Getracht wordt het lokale bier een authentieke en originele inbedding mee te geven. Met gevoel voor de huidige cultuur en historie wordt dit plaatselijke bier gebrouwen door zoveel mogelijk plaatselijke hobby-brouwers; plaatselijke bestanddelen en ingrediënten.

Ook wordt gestreefd naar het gebruik van zoveel mogelijk plaatselijke ingrediënten, zoals granen; mouten; water en hop soorten. Het motto van de brouwerij is dan ook: van, voor en door het dorp!

Veel van de gebruikte mouten komen uit de buurt. De Velhorst is de meest belangrijke leverancier van ons pilsmout (gerst) en tarwe. Ook hop kan op termijn van dit landgoed worden betrokken, wat alles op biologische wijze teelt.

De oorspronkelijke Marke namen zullen in de toekomst weer terug gaan komen in de naamgeving van de afzonderlijke bieren.

Risselt Saizon - Markebier Brouwerij EefdeMarkebier

Door vrijwilligers wordt met de modernste technieken en gebruik makend van deze ouderwetse en herontdekte ingrediënten, na diverse pogingen getracht deze biersoorten weer na te maken. Na vele proef brouwsels lijkt dit te zijn gelukt. Dit authentieke plaatselijke bier wordt nu onder de naam “MARKEBIER” weer nagemaakt. Het resultaat zijn enkele prettig drinkende Eefdese speciaal bieren, met lokale ingrediënten als water; hop; jeneverbes en gagel. Zaken die destijds hier veelvuldig voorkwamen en gebruikt werden bij het samenstellen van dit ouderwetse plaatselijke speciaal bier.

Getracht wordt om in de toekomst deze vijf Marke speciaal bieren, weer opnieuw te gaan brouwen, naar oud gebruik en met oog voor deze tradities. Bijvoorbeeld een “Angerens Blond” of een “Wulfare Weizen”. Een “Aevede Tripel” en bijvoorbeeld een “Risselt Saizon” of een “Eschede Bock”.
Als eerste wordt geprobeerd een ouderwetse Tripel te gaan samenstellen, naar/met oorspronkelijke receptuur en ingrediënten. Deze zal “Aevede Tripel” gaan heten.

Elke standaard bier type gaat een eigen kleur etiket en bier dop (kroonkurk) gaan krijgen. Zie de voorbeelden van een tweetal etiketten hierboven.

Oorsprong idee Bierbrouwerij Eefde

De oorsprong van het idee om (weer) een lokaal bier te gaan maken, heeft zijn grondslag in een werkgroep Toerisme & Recreatie, van de Dorpsraad Eefde, die bezig was om het bestaande dorpsplan de actualiseren en bij te werken.

Na onderzoek werden onder meer enkele wandelroutes ontwikkeld en uitgezet. Ook werd bedacht, dat de toerist of recreant, dan na een heerlijke wandeling in en om de fraaie afwisselende omgeving van Eefde, lekker zou moeten kunnen gaan genieten van een eenvoudige driegangen streekmaaltijd, bij de plaatselijke horeca.

Zo’n copieus maal, zou dan uiteraard vergezeld moeten gaan worden van een heerlijk, authentiek; oorspronkelijk en vooral plaatselijk biertje.
Zaken werden uitgezocht en plannen werden verder uitgewerkt en besproken (medio maart 2017). Een groep enthousiaste mannen en vrouwen gaven aan wel dit bier te willen gaan brouwen. Inmiddels is er een groep van ongeveer 20 brouwers (m/v) die onder leiding van een ervaren brouwmeester, enthousiast aan de slag gaan om een echt Eefdes bier te gaan brouwen onder de naam MARKEBIER.

Uitwerking idee en plannen

Een locatie om plaatselijk te gaan brouwen werd gezocht en gevonden, in het voormalige poortgebouw van de Detmers Kazerne in Eefde (huur miv 01 september 2017). Een financiële onderbouwing werd gezocht en gevonden in de vorm van uitgifte van “biercertificaten”.

Biercertificaten

Tegen betaling van een bedrag van € 100,00 (gift), werd een biercertificaat op naam en nummer uitgereikt. De certificaathouder is dan “gewaarde” (ouderwetse term uit de Marke geschiedenis) en ontvangt als tegen prestatie gedurende 10 jaar een zogenaamde “natte rente”. Deze “natte rente” zal gaan bestaan uit eigen gebrouwen bier / bieren. De gewaarde krijgt jaarlijks minimaal 4 flessen bier van 33 cl. als dank en als rente voor de verrichte schenking.
Het uitschrijven van certificaten is in 2021 gestopt.

 

Markebier Brouwerij Eefde. Van, door en voor Eefde!
Phone: 06-12332214 (Koos Kemperman)
Kazerneplein 6
7211 BM, Eefde
Facebook
Facebook